Stichting Dierenpiramide
Menodi gaf een bijdrage voor A safe haven van de Stichting Dierenpiramide uit Stadskanaal. Dit project biedt ‘een veilige haven’ aan paarden die om financiële redenen door hun eigenaren worden afgedankt en anders in het slachthuis belanden. A safe haven wil deze dieren redden en ze nog een goed leven geven.
www.dierenpiramide.nl
Vogelhospitaal Naarden
Dankzij hulp van Menodi kon de Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland zonnepanelen aanschaffen. De 24 panelen op het vogelhospitaal in Naarden brengen jaarlijks ongeveer 5000 kWh op en voorzien onder meer 16 moderne couveuses voor jonge vogels van stroom.
www.vogelasiel.nl
Dierenasiel Schouwen- Duiveland
Een deel van de vloer van Stichting Dierenasiel Schouwen-Duiveland was aan vernieuwing toe. Dankzij een bijdrage van Stichting Menodi kon het asiel de vloer laten vervangen.
www.dierenasielsd.nl
Dierenasiel Sliedrecht
Het dierenasiel aan de Molendijk in Sliedrecht vangt katten in nood op. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om gevonden katten, zwerfkatten, verwilderde katten, zwangere poezen, kittens en afstandskatten. Ook bemiddelt de stichting bij herplaatsing. Dieren hoeven dan niet naar het asiel om toch een nieuw tehuis te krijgen. Dierenasiel Sliedrecht is een kleine opvang met een huiselijke uitstraling en inrichting. De katten hebben veel bewegingsvrijheid en krijgen individuele aandacht. Bovendien werkt het asiel uitsluitend met vrijwilligers en komt al het geld dus ten goede aan de dieren.
http://www.sds-eo.nl
Stichting Kattenbos
Een brand heeft het Kattenbos verwoest en mede door de steun van Menodi kunnen de extra kosten zoals een aggregaat en de pensionkosten voor de katten worden betaald. De stichting krijgt structurele ondersteuning en heeft een éénmalige bijdrage uit het Dierenhulpfonds van Menodi gekregen.
www.stichtingkattenbos.nl
Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek
Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek vangt vele hulpbehoevende vogels op die door particulieren en dierenambulances worden gebracht. De dieren worden er behandeld, verzorgd en kunnen er revalideren.
Uiteindelijk moeten de opgeknapte vogels weer worden uitgezet in de natuur. De stichting krijgt structurele ondersteuning en heeft een éénmalige bijdrage uit het Dierenhulpfonds van Menodi gekregen om schuilhokken te renoveren.
www.vocz.nl
Stichting SOS Kit en Kat
Een organisatie die zich inzet voor kittens, oude en zieke katten of katten met een handicap. Deze katten komen uit het gehele land, omdat zij vanuit veel asielen niet plaatsbaar zijn. Als gevolg daarvan zouden deze katten na verloop van tijd ingeslapen kunnen worden. Stichting SOS Kit en Kat vind dit niet juist, omdat ook deze katten recht hebben op een liefdevolle verzorging.
www.soskitenkat.nl
Stichting Eekhoorn en zijn vrienden
Een gespecialiseerde opvang voor o.a. zieke, gewonde of moederloze eekhoorns. Het doel van de stichting is om de dieren uiteindelijk gezond en wel weer uit te kunnen zetten in de natuur.
www.eekhoornenzijnvrienden.nl
Stichting Reeënopvang Westerwolde
www.reeenopvangwesterwolde.nl
Stichting Dierenambulance “De Dieren S.O.S.”Dordrecht
Deze organisatie is opgericht op 11 augustus 2011 en verleent hulp aan vogels, konijnen, ratten, zwerfkatten en andere loslopende en in het wild levende dieren. Het werkgebied is Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, H.I. Ambacht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam.
www.dedierensos.nl
Stichting Dierenambulance Vianen en omstreken
De Stichting Dierenambulance Vianen en omstreken is in 1997 opgericht door enthousiaste dierenliefhebbers in de gemeente Vianen. Zij zorgden voor een bus, materiaal en vrijwilligers en gingen aan de slag. De stichting is actief in een groot gebied (dat ongeveer ligt binnen de driehoek Vianen, Gorinchem en Culemborg) en werkt samen met zes gemeenten.
www.dierenambulancevianen.nl
Federatie Dierenambulances Nederland
Bij de Federatie Dierenambulances Nederland (FDN) is ruim tweederde van de dierenambulance-organisaties in Nederland aangesloten. De koepelorganisatie wil haar leden ondersteunen in de breedste zin van het woord en zet zich o.a. in voor:
1) Het optimaliseren van de noodzakelijke vakkennis door middel van opleidingen en workshops.
2) Het stimuleren van het volgen van een vakopleiding.
3) Het bevorderen en ondersteunen van nieuwe dierenambulance-organisaties in gebieden waar deze nog niet actief zijn.
4) Het onderhouden van goede contacten met de overheid en met landelijke, regionale en lokale dierenbeschermingsorganisaties.
5) Het ontwikkelen van een nieuw administratiesysteem voor dierenambulances.
www.fdn.nl
Stichting Stem voor Dieren
Stichting Stem voor Dieren wil een compleet pakket lesstof aanbieden aan leerlingen op bassischolen. De kinderen worden op educatieve wijze attent gemaakt op de relatie die ze hebben met dieren en hun invloed op dierenwelzijn.
www.stemvoordieren.nl
Zeehondencrèche Lenie 't Hart
Stichting Menodi ondersteunt de dierenambulance (EHBZ-post) van Zeehondencrèche Lenie 't Hart. Na een melding van een hulpbehoevende zeehond langs de kust is er snel een deskundige ter plekke met zijn eerste-hulp materiaal.  Als een aangetroffen dier hulp nodig heeft, dan kan hij direct hulp verlenen. Soms kan een dier ter plekke worden geholpen en weer naar zee gebracht worden, bijvoorbeeld door een visnet waarin het dier verstrikt is geraakt los te snijden. Helaas zijn er ook veel dieren die voor behandeling naar de Zeehondencrèche moeten worden overgebracht.
www.zeehondencreche.nl
Vereniging Wilde Dieren de Tent Uit
Wilde Dieren de Tent Uit is een samenwerkingsverband van nationale en internationale dierenwelzijnsorganisaties tegen het gebruik van wilde dieren in circussen.
Deze organisaties vinden dat wilde dieren niet in een circus horen vanwege het dierenleed dat daarmee gepaard gaat.
www.wildedierendetentuit.nl
Stichting Dierenambulance Doetinchem
De primaire taak van de Dierenambulance is er op gericht om dieren, die het slachtoffer zijn geworden van het verkeer of mishandeling, zo spoedig mogelijk naar een dichtstbijzijnde dierenarts te vervoeren. Zo mogelijk wordt ter plaatse eerste hulp geboden.
www.st-dad.nl
Stichting Dierenambulance Nijkerk
Stichting Dierenambulance Nijkerk e.o is opgericht op 10 april 1995 en zij verricht haar werkzaamheden in de regio Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken, Terschuur, Zwartebroek, Barneveld, Voorthuizen, Stroe, Kootwijk, Garderen en Putten. Er wordt eerste hulp geboden bij dieren in nood, maar ook gereden naar een dierenarts of dierenpension.
www.dierenambulancenijkerk.nl
Stichting Werelddieren
Deze organisatie wil ondersteuning bieden aan dierenbeschermingsorganisaties, asiels en hulp bieden bij het opzetten van o.a. dierenklinieken in ontwikkelingslanden.
www.world-animals.org
Stichting Jasmijn
Stichting Jasmijn heeft als voornaamste doel het tijdelijk opvangen van kittens en volwassen katten, die door een lichamelijk of een psychisch trauma extra aandacht of verzorging nodig hebben. Men kan hierbij denken aan moederloze kittens, katten met fracturen, mishandelde, verwaarloosde en angstige katten.
www.stichtingjasmijn.nl
Animal Rescue Team (ART) Den Haag
Het ART wil dieren in nood helpen en doet dit door dieren op te vangen, te verzorgen en te herplaatsen.
www.animalrescueteam.eu
Stichting Melief
Stichting Melief is een permanente dierenopvang die als doel heeft het aanbieden van een fijne nieuwe en permanente plek voor dieren die zijn verwaarloosd, mishandeld of met de dood zijn bedreigd. Hiermee is de opvang een belangrijke aanvulling op dierenasielen, waar deze dieren vaak geen kans (meer) maken. De stichting biedt opvang aan dieren als katten, honden, geiten, schapen, kippen, (heel veel) hanen, eenden, ganzen, zwanen, hangbuikzwijnen, ex-slachtvarkens, konijnen, cavia’s, duiven en volièrevogels.
www.stichtingmelief.nl
Stichting Dierenambulance Ermelo/Harderwijk
Postbus 321
3850 AH Ermelo
http://www.dierenambulance-eh.nl/
Stichting Dierenambulance Zuid-West Veluwe
Infonr/fax: 0317-315131
Alarmnummer: 0317-314141 (24u per dag bereikbaar)
www.dierenambulancezwv.nl
"Goofy" asiel voor Konijnen en Cavia's
De meeste konijnen en cavia's die in het asiel komen worden afgestaan door hun eigenaars. Sommige dieren komen erg verwaarloosd binnen en krijgen eerst een tijdje rust voordat ze herplaatsbaar zijn.
www.asielgoofy.nl
Stichting Vissenbescherming
Stichting Vissenbescherming is in 2000 opgericht om door middel van voorlichting aan publiek, bedrijfsleven en politiek het nodige draagvlak voor een betere behandeling van vissen te creeren. Een aparte stichting is hiervoor hard nodig, want mensen tonen doorgaans minder respect voor vissen dan voor op het land levende dieren en vogels.
www.vissenbescherming.nl
Stichting Pup in Nood
De opzet van Stichting Pup in Nood is het opvangen, verzorgen, al dan niet medisch, en het uitplaatsen van puppies naar een veilig gezin. Het gaat dan voornamelijk om verwaarloosde, ouderloze pups of pups die op de een of andere manier hulp nodig hebben. Stichting Pup in Nood heeft daarvoor de beschikking over 3 ambulances en de nodige eerstelijns hulpmiddelen. Daarnaast hebben ze de beschikking over een vaste dierenarts en opvangplaatsen.
www.pupinnood.nl
Stichting De Leemweg
Rundveeopvangtehuis De Leemweg heeft als doel koeien, kalfjes en stieren zoals Tessel, Schier en Riekie maar ook nog vele anderen, een rustige oude dag te gunnen. De dieren zijn afkomstig van mensen die hun koe of kalf niet naar het slachthuis willen sturen.
Of ze komen in De Leemweg terecht zoals Claartje. Zij ontsnapte uit het slachthuis. Na een wilde achtervolging wist men haar weer te vangen. Twee broers, vegetariërs overigens, hoorden van haar vluchtpoging, kochten haar vrij en schonken haar aan het opvangtehuis.
www.koeienrusthuis.nl
Adoptiestichting voor het bejaarde paard
De Adoptiestichting Voor Het Bejaarde Paard tracht voor uitgewerkte, maar nog gezonde, oude manegepaarden opvang te realiseren. Ook wil de Adoptiestichting een mentaliteitsverandering onder paardrijders bewerkstelligen.
www.paardmetpensioen.nl
Stichting Menodi werkt met partners die zij financieel of in natura ondersteunt. Eventueel kunnen de partners advies en hulp vragen als het gaat om herplaatsing van dieren, fondsenwerving of Public Relations. De partners van Stichting Menodi zijn: