Stichting Dierenpiramide
www.dierenpiramide.nl
Stichting Dier & Project
www.dierenproject.nl
Stichting Chaya Carcia
www.zorgvoorkatten.nl
Vogelhospitaal Naarden
www.vogelasiel.nl
Stichting de Ezelshoeve
www.ezelshoeve.nl
Dierenasiel Sliedrecht
http://www.sds-eo.nl
Stichting Kattenbos
www.stichtingkattenbos.nl
Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek
www.vocz.nl
Stichting SOS Kit en Kat
www.soskitenkat.nl
Stichting Eekhoorn en zijn vrienden
www.eekhoornenzijnvrienden.nl
Stichting Reeënopvang Westerwolde
www.reeenopvangwesterwolde.nl

Stichting Dierenambulance "De Dieren S.O.S." Dordrecht
www.dedierensos.nl

Federatie Dierenambulances Nederland
www.fdn.nl

Stichting Stem voor Dieren
www.stemvoordieren.nl

Stichting Dalle Noble Horse
www.dallenoblehorse.org

Vereniging Wilde Dieren de Tent Uit
www.wildedierendetentuit.nl

Stichting Dierenambulance Doetinchem
www.st-dad.nl

Stichting Dierenambulance Nijkerk
www.dierenambulancenijkerk.nl

Stichting WerelddierenWerk
www.werelddierenwerk.org

Stichting Jasmijn
www.stichtingjasmijn.nl

Vogel- en Egelopvang Delft
www.vogelopvangdelft.nl
Stichting Melief
www.stichtingmelief.nl

Stichting Dierenambulance Ermelo/Harderwijk
www.dierenambulance-eh.nl

Stichting Dierenambulance Zuid-West Veluwe
www.dierenambulancezwv.nl

Goofy (asiel voor konijnen en cavia's)
www.asielgoofy.nl

Stichting Vissenbescherming
www.vissenbescherming.nl
Stichting Pup in Nood
www.pupinnood.nl

Stichting De Leemweg
www.koeienrusthuis.nl

Adoptiestichting voor het bejaarde paard
www.paardmetpensioen.nl
Stichting Menodi werkt met partners die zij financieel of in natura ondersteunt. Eventueel kunnen de partners advies en hulp vragen als het gaat om herplaatsing van dieren, fondsenwerving of Public Relations. De partners van Stichting Menodi zijn: